Nytt læringsnettverk i Gode pasientforløp er nylig gjennomført

Fokus for samlingen var lederforankring og samarbeid mellom sykehus og kommunene på Helgeland.

Tove Lill Røreng Falstad, konstituert enhetsleder
Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 07.09.2023
Mange mennesker sitter sundt et rundt bord

Tredje læringsnettverk i Gode pasientforløp er nylig gjennomført i Sandnessjøen. Tema for samlingen var å vurdere eget forbedringsarbeid og justere mål og plan for de neste månedene. Fokus var lederforankring og samarbeid mellom sykehus og kommunene på Helgeland. 

Forbedringsteamet i Helgelandssykehuset presenterte sitt arbeid med målformuleringer og tiltak for publikum i salen. Gode pasientforløps hovedfokus akkurat nå er å planlegge kompetanseutvikling for pleiepersonell, revidere prosedyre og sjekkliste for å innføre utskrivningssamtaler med pasienter på sengeposter. Arbeidet skal utprøves i to pilotarbeid og justeres underveis. 
Tre damer står rundt et bord.

Fra venstre: Tove Lill Falstad, enhetsleder KSF, Anne Lise Brygfjeld, brukerutvalgsleder, og Hege Mørk, rådgiver samhandlingsavdelingen.

Forbedringsteamet fra sykehuset var noe redusert på denne samlingen sammenlignet med tidligere. De frammøtte fikk med seg foredrag fra blant annet professor ved NTNU, Anders Grimsmo, og førsteamanuensis ved UiT, Hege Andersen som presenterte ny forskning og tips om vellykket implementering. Læringsnettverket satte søkelys på målinger i forbedringsarbeid og praktiske eksempler fra mange av Helgelandskommunene som jobber med å bedre sine pasientforløp.​​

Ryggene til deltakerne på konferansen. De er vendt mot scenen.

Deltakere på samlingen.