Nyttige simuleringsøvelser for bedre og systematisk teamtrening

I uke 34 ble det gjennomført simuleringsøvelser på mottak av akutt syke og skadde pasienter ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Dette er en trening som gjennomføres på alle lokasjoner ved Helgelandssykehuset to ganger pr. år.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.09.2023
Arbeid ved akuttmottak
Simulert arbeid ved akuttmottak.

Simuleringsmetoden kalles BEST (Bedre & systematisk teamtrening) og er et virkemiddel for å sikre god pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling.

Simuleringsøvelsene i Sandnessjøen begynte med oppmøte i auditoriet kl. 08.00 med en gjennomgang av målet for teamtreningen samt en forelesning.

Deretter møtte alle på øvingsrommet og avklarte eventuelle praktiske utfordringer. Teamet får en kortfattet presentasjon av casen og får ett par minutter til å tenke høyt før pasientens ankommer.

Alt er så realistisk som mulig, og pasienten spilles av en markør.

Casen ledes av en fasilitator som legger til rette og klargjør informasjon samt tilrettelegger for at gruppen når sitt gitte mål.

Samtlige får sine oppgaver og funksjoner drillet gjennom denne virkelighetsnære simuleringsøvelsen. Man gjennomførte tre caser hver av disse dagene på tre forskjellige typer pasientmottak (mottak på barn, medisinske og kirurgiske voksne pasienter samt traumer).

- Simuleringsmetoden ansees som en av de mest effektive måtene for både å lære prosedyrer og sine kollegaer å kjenne. Og ikke minst for å oppleve mestring og trygghet i arbeidshverdagen. Dette gjelder spesielt i situasjoner der pasienten er alvorlig syk eller skadd. Da kreves det godt samarbeid og god kommunikasjon i teamet, sier primus motor for øvelsen - rådgiver for akuttmedisinske systemer Anette Bauer.

To av deltagerne ved øvelsen var Kornelia Iversen og Anniken Riksaasen henholdsvis fra Asker og Gudbrandsdalen. Begge er relativt nye som leger ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Anniken hadde en sentral rolle som LIS 2 lege ved undersøkelse av innkommen pasient, mens Kornelia denne dagen hadde rollen som markør.

Begge er samstemte i nytten av disse simuleringsøvelsene, og mener dette er veien å gå for å oppnå trygghet og god kommunikasjon i stressede situasjoner.

- Som ung og uerfaren er det utfordrende å ha en nøkkelrolle i slike stressede situasjoner, men disse øvelsene gir oss trygg læring som vi har mye igjen for.
Ønsker også å få berømme kollegaer og arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset.
Vi er blitt meget godt mottatt, og opplever en trygg, trivelig og tillitsvekkende arbeidshverdag, samstemmer Kornelia og Anniken avslutningsvis.

Simulert arbeid ved kirurgisk akuttmottak