Oppgaveglidning satt i system: - Det gjør arbeidshverdagen ekstra spennende

- Sykepleiere på sengeposten opplever økt trygghet på jobb med dyktige helsefagarbeidere rundt seg, sier enhetsleder Tomine Flæsen Dalen.

Monica Øwre Strand
Publisert 15.06.2023
Sist oppdatert 19.09.2023
En gruppe mennesker som poserer for kameraet
Slagsykepleier Adrianne Johnsen, Helsefagarbeider Stine Sameien og fagutviklingssykepleier Marthe Bjørnvik

Helsetjenesten i Norge er i endring og det er behov for å tenke nytt. Helgelandssykehuset møter blant annet dette med et sertifiseringsløft for helsefagarbeidere på medisinsk sengepost i Sandnessjøen. Nylig har helsefagarbeidere ved sengeposten gjennomført ferdighetstrening innen kateterisering.

-Vi har utrolig mange dyktige helsefagarbeidere, de får nå muligheten til å gå gjennom et sertifiseringsløp hvor de utfører ferdighetstrening for å kunne foreta flere oppgaver, sier Tomine Dalen Flæsen, enhetsleder ved medisinsk sengepost i Sandnessjøen.

Svært god gevinst

Alle helsefagarbeiderne ved sengeposten får tilbud om å delta i sertifiseringsløpet. Som nyansatt vil de ansatte først få tid til å bli kjente og trygge i jobben, deretter får de mulighet til faglig utvikling. Dette inkluderer krav til dokumentert kompetanse og ferdigheter.

-Å arbeide innen helse er spennende. Vi er opptatt av å gå fremtidenes helsetjeneste i møte, og har arbeidet over tid med blant annet oppgavedeling. Andre helseforetak har også hatt prosjekt på dette området, hos oss ser vi at med tid og god planlegging gir det svært god gevinst, sier Flæsen.

Motiverte helsefagarbeidere

Mange helsefagarbeidere er allerede i gang med sertifiseringsløpet, og gleder seg til å ta ny kompetanse med seg i arbeidshverdagen.

Helsefagarbeidere

Helsefagarbeider Jean Karekezi og Kristin Olsen Holst (bildet) som er deltakere på sertifiseringsløftet, liker muligheten til å kunne gjøre flere oppgaver.

- På den måten slipper både vi og pasientene å vente på at en sykepleier skal bli ledig, sier Jean Karekezi.  
Kollega Holst nikker bekreftende:
- Det er veldig bra at vi får denne muligheten, og det er utrolig givende med faglig utvikling og økt kompetanse slik at vi kan bidra mer i sykehuset.

Dette støttes av helsefagarbeider Stine Sameien. Hun sier muligheten til å lære nye ting er motiverende og positivt.    
-Det gjør jo arbeidshverdagen ekstra spennende, sier hun. 

Økt trygghet

Samarbeidet er også ønsket av sykepleierne.
-Sykepleiere på sengeposten opplever økt trygghet på jobb med dyktige helsefagarbeidere rundt seg. Det bidrar til godt tverrfaglig samarbeid som kommer pasientene til gode, forteller Flæsen.

Med konkrete planer for de ulike oppgavene sikres faglig og praktisk kunnskap under veiledning av en erfaren sykepleier. Marthe Bjørnvik er fagutviklingssykepleier i Helgelandssykehuset, og har ansvar for ferdighetstrening av praktiske prosedyrer for helsefagarbeiderne.

Helsearbeidere

Fagutviklingssykepleier Marthe Bjørnvik gjennomfører ferdighetstrening av praktiske prosedyrer for kateterisering med avdelingens helsefagarbeidere.

Samarbeid med videregående skole

For å kunne kurse helsefagarbeiderne er man avhengig av riktig utstyr. Dette utstyret har ikke medisinsk sengepost i Sandnessjøen per i dag, men et samarbeid med Sandnessjøen videregående skole gjør at de får de låne simuleringsdukke og lokaler til ferdighetstrening.

-Jeg er stolt og glad over engasjementet hos veilederne, motivasjonen blant helsefagarbeiderne, og samarbeidsviljen fra Sandnessjøen videregående skole som gjør ferdighetstreningen mulig for oss, sier enhetsleder Tomine Flæsen Dalen.

Helsefagarbeider

Enhetsleder Tomine Flæsen Dalen