10 år gammel og på topp i Norge

Avdelingen leverer på topp på landsbasis.

Beate Nygård Johansson
Publisert 15.11.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Beate Nygård Johansson, Helgelandssykehuset

De gode resultatene er et svar på godt teamwork innen mange ulike fagfelt. I front på bildet står geriatrisk sykepleier Liv-Hege Yksenøy Sletten (t.v.), geriater Dag Ole Aanderbakk og ergoterapeut Grete Morberg.

Helgelandssykehuset kan se tilbake på 10 år med ortogeriatri på medisinsk sengepost Mo i Rana. Initiativtaker, entusiast, geriater og overlege på Medisinsk klinikk, Dag Ole Aanderbakk, er stolt over at avdelingen leverer i toppskiktet på landsbasis.

Helgelandssykehuset kommer nemlig ut på andreplass i Norge når det gjelder 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd.

- Når vi har de folkene som vi trenger, et engasjement og får lov til å jobbe med det, da klarer man å gjøre ting vel så bra på små plasser som på store, sier Aanderbakk.

Tverrfaglig vurdering

Der noen sykehus kun behandler disse pasientene gjennom operasjon, får pasientene på Helgelandssykehuset i tillegg en tverrfaglig vurdering gjort av geriater, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Årlig tar avdelingen imot rundt 150 pasienter med lårhalsbrudd.

De typiske pasientene er eldre og skrøpelige, både fysisk og kognitivt. Avdelingen forsøker å kartlegge om det er sykdom eller andre grunner som ligger bak pasienters fall, altså utgangspunktet for lårhalsbruddet. Videre passer de på at kroniske sykdommer ikke forverres under oppholdet, gjør vurdering av behandling for benskjørhet og andre tilstander som skulle dukke opp.

Kartlegging

- Når «Olga 82» kommer inn, kobler vi på ergoterapeuter som ringer pårørende for å kartlegge funksjonsnivået. Husker de for eksempel bra? Etter en operasjon kan man være forvirret, da må vi vite om det er som det pleier å være, eller om det er kommet noe nytt. Vi finner ut om pasienten kan gå i trapper eller lage mat selv, og så finner vi ut om pasienten kan ta instruksjoner. Har man demens, kan jo rehabiliteringen bli mer utfordrende, forklarer Aanderbakk. Etter operasjonen jobber fysioterapeutene, sammen med pleiepersonalet, med rehabiliteringen.

All informasjon man får under innleggelse, brukes til å lage en tverrfaglig plan for hvor godt sykehuset forventer at pasienten skal kunne rehabiliteres og hvor den skal rehabiliteres. 

Takknemlig jobb

- Det er en veldig takknemlig jobb når vi ser de gode resultatene. I sum står et team av leger, geriater, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopeder, sykepleiere og hjelpepleiere og drar i samme retning for å hjelpe pasienten på best mulig måte, sier Aanderbakk.