Professor Gunnar Hartvigsen er nyansatt i Helgelandssykehuset

- Det er ingen grunn til at vi i landsdelen ikke skal kunne tilbys det samme helsetilbudet som i resten av landet. Det håper jeg å kunne bidra til, sier Gunnar Hartvigsen.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.05.2023
Sist oppdatert 10.05.2023
Smilende mann
Gunnar Hartvigsen håper han i sin nye jobb kan etablere eller delta i telemedisin- og e-helseprosjekter i Helgelandssykehuset.

Gjennom flere tiår har professor Gunnar Hartvigsen forsket, undervist og jobbet med prosjekter innenfor telemedisin og e-helse ved Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. 1. mars begynte han å jobbe i Helgelandssykehuset i en 20 prosents stilling.

Forløperen til Hartvigsens nye jobb, var at han for om lag to år siden fikk en forespørsel om det var mulig å etablere et etter- og videreutdanningstilbud innen digitale helsetjenester på Helgeland. 
 
-    Det syntes jeg var en spennende idé. Sammen med superengasjerte og dyktige fagpersoner fra helgelandsregionen gikk vi i gang med planleggingen av det som nå er en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, forteller Hartvigsen.
 
Studiet er lokalisert til UiT Campus Helgeland og startet opp høsten 2022. De fleste studentene har tilknytning til helsesektoren på Helgeland. 
-    Jeg må innrømme at jeg håper en tettere tilknytning til regionen kan styrke muligheten for at studiet blir et permanent tilbud lokalisert til Helgeland. Foreløpig har vi fått midler til å gjennomføre det som et pilotstudium, forteller Hartvigsen.

Avstander ingen hindring

Hartvigsen håper han i sin nye jobb kan etablere eller delta i telemedisin- og e-helseprosjekter i Helgelandssykehuset.
 
-    Ved etablering av medisinsk avstandsoppfølging og digitale helsetjenester kan man tilby tilfredsstillende oppfølging og behandling selv om man bor på en av de mange øyene i regionen, sier han og legger til:
-    Det er ingen grunn til at vi i landsdelen ikke skal kunne tilbys det samme helsetilbudet som i resten av landet. Det håper jeg å kunne bidra til. 

Bistår klinikere

I tillegg til utvikling av digitale helsetjenester, er planen at han også skal være et bindeledd mellom Helgelandssykehuset og UiT. 
-    Rent konkret vil dette omfatte arbeid mot klinikkene som ønsker å utvikle og ta i bruk telemedisin, e-helseverktøy og -tjenester. Jeg håper at vi også kan involvere studenter i dette arbeidet, forteller han.
Hartvigsen kan i tillegg bistå klinikere til å starte forskning og publisering.

Applikasjoner

Ønsket om å inkludere eksisterende forskningsprosjekter ved UiT inn i Helgelandssykehuset, står sterkt.
- Dette gjelder blant annet applikasjoner for oppfølging av diabetes type 1 og 2, registering og løpende analyse av helserelaterte data som medisinske sensorer og smartklokker, AI-baserte applikasjoner for detektering av risiko for ulike livsstilssykdommer, og aktivitetsapper for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. 
 
Etter planen skal Hartvigsen jobbe fra Helgeland store deler av tiden, men noe skrivearbeid vil gjøres fra Tromsø, hvor han bor. 
 
-    Jeg regner også med at jeg kommer til å ambulere mellom Helgelandssykehusets ulike lokasjoner, alt etter hvor de ulike aktivitetene finner sted eller hvem som ønsker mitt bidrag. 
 
I den resterende arbeidstiden jobber han som professor ved UiT. 
-    Der er jeg leder for forskningsgruppen for Helseinformatikk og -teknologi, underviser og veileder studenter som følger vår erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester og UiTs sivilingeniørprogram i helseteknologi. Jeg deltar også i to europeiske prosjekter og veileder master og doktorgradsstudenter ved UiT, NTNU og Universitetet i Agder. Jeg er også mentor for flere universitetsansatte som kvalifiserer seg til professor. 

Utvidet samarbeid

Samarbeidet mellom Helgelandssykehuset og UiT er styrket også på andre områder etter at forsker Nina Mørkved fra Helgelandssykehuset takket ja til en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Helsevitenskapelige fakultet.

Det er et skritt i ønsket retning etter at Helgelandssykehuset og UiT undertegnet en samarbeidsavtale i fjor. I den heter det blant annet at «det er ønskelig at samarbeidet omfatter etablering av kombinerte stillinger, med den hensikt å stimulere til økt samarbeid og økt forskningskvalitet og – aktivitet.»

Her finner du mer utfyllende informasjon om Gunnar Hartvigsens bakgrunn.