Helgelandssykehuset utmerker seg innen urologiundersøkelser

Overlege Ramona Nofal tok det urologiske miljøet i Norge med begeistring da hun presenterte resultatene sine ved kirurgisk høstmøte - det største forumet for kirurger i landet.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.11.2023
En person i hvit frakk

Foto: Snorre Nicolaisen, Helgelandsykehuset

Nofals systematiske arbeid med prostataundersøkelser er et fremskritt av stor betydning for pasientene på Helgeland og helsevesenet som helhet.

Ramona Nofals presentasjon ved kirurgisk høstmøte, ga legemiljøet innsikt i et toårig prosjekt ved Helgelandssykehuset som har forbedret diagnostiseringen av prostatakreft.
Nofals arbeid ved Helgelandssykehuset innen prostatabiopsier med mikroultralyd har ført til betydelig forbedring i deteksjonen av klinisk signifikant prostatakreft.

Gjennom en stabil teknisk kommunikasjon mellom SECTRA og mikroultralydapparat, samt forbedret forarbeid av MR radiologi og økt erfaring, oppnådde Helgelandssykehuset meget gode resultater. Dette arbeidet har ført til en markant forbedring i deteksjonen av klinisk signifikant prostatakreft.

Anerkjennelse for Innsatsen

Ramona Nofals innsats ble ikke bare lagt merke til, men også høyt verdsatt. Hun ble belønnet med prisen for beste vitenskapelige innlegg innen urologi. 

- Dette er en velfortjent anerkjennelse for hennes dedikasjon til forbedring av pasientomsorgen og diagnostikk innen prostatakreft, sier avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Ekspertise og Internasjonal erfaring

Nofal, som opprinnelig er fra Tyskland, bringer med seg en solid ekspertise og internasjonal erfaring til Helgelandssykehuset. Hun har vært en del av urologiteamet ved Helgelandssykehuset siden 2007, og har siden september økt kompetansen innen diagnostisering av prostatakreft ytterligere takket være sitt nylig fullførte masterstudium i mikroultralyd.

Nasjonal pioner i mikroultralyd

Nofal mener at Helgelandssykehuset nå har etablert seg som en innovativ aktør når det gjelder å kombinere mikroultralyd med MR for diagnostisering av prostatakreft. Kun Aker universitetssykehus i Oslo og Tønsberg sykehus har tilsvarende teknologi, men utøver ikke samme undersøkelser. Nofals systematiske arbeid med prostataundersøkelser er således et fremskritt av stor betydning for pasientene på Helgeland og helsevesenet som helhet.

Samarbeid for fremtiden

Nofal samarbeider tett med konstituert overlege Hanne Hoff Hansen, som også spesialiserer seg på diagnosering av prostatakreft med transperineale målrettede MR- og ultraveiledede biopsier. Sammen representerer de en imponerende ekspertise på dette feltet, og vil fortsette å lede an i kampen mot prostatakreft.

- Overlege Ramona Nofal og hennes kolleger ved Helgelandssykehuset har levert en bemerkelsesverdig innsats innen diagnostisering av prostatakreft. Hennes arbeid har ikke bare ført til imponerende resultater og vitenskapelige fremskritt, men også forbedret pasientomsorgen betraktelig. Nofals dedikasjon og ekspertise er et viktig bidrag i kampen mot prostatakreft. Vi er meget stolte over å ha denne kompetansen ved Helgelandssykehuset, sier klinikksjef for kirurgisk klinikk Elin Grønvik.