Resultater å være stolt av

Den faglige stoltheten og "gutsen" du finner hos våre folk, finner du neppe maken til noe annet sted. Jeg er ordentlig stolt av å jobbe i Helgelandssykehuset.

Hege Harboe-Sjåvik, medisinsk direktør
Publisert 01.07.2024
En person som står foran en skog
Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik

Det er et privilegium å orientere styret i Helgelandssykehuset om kvaliteten på tjenestene våre. Det er på tide at befolkninga får samme kunnskap. Når landets foretak må finne tiltak for en rask og betydelig reduksjon av ventetider, er vi i Helgelandssykehuset i en særstilling. Våre fagfolk har allerede jobbet ned ventetidene til et nivå som åpner for å rette fokus mot fagutvikling, og realisering av innovative arbeidsmetoder og nyskapende prosjekter.

Leder an

I Norge har vi en forventning om å få helsehjelp av høy kvalitet, og at vi får hjelp raskt når det trengs. Det er vi i spesialisthelsetjenesten også forpliktet til å gi deg. Ventetidene i spesialisthelsetjenesten har imidlertid økt med gjennomsnittlig 15 dager på nasjonalt nivå de siste syv årene. Regjeringen har lansert «Ventetidsløftet», der målet er rask nedgang i ventetidene. Visste du at fagfolkene i Helgelandssykehuset allerede FØR «Ventetidsløftet» har klart å redusere gjennomsnittlig ventetid med 36 dager siden i høst? Noen flere resultater fra de siste månedene:

  • Antall fristbrudd er redusert fra totalt 1403 til 107
  • Antall ortopediske fristbrudd er redusert fra 387 til 0, og ventetiden med 77 dager
  • Antallet fristbrudd innen øre-nese-hals er redusert fra 443 til 5, og ventetiden med 86 dager
  • Antall fristbrudd innen hudsykdommer er redusert fra 197 til 36, og ventetiden med 111 dager
  • Antall fristbrudd innen øyefaget er redusert fra 78 til 15, og ventetiden med 101 dager
  • Ingen fristbrudd innen psykisk helsevern eller rusbehandling
  • Antall pasienter som ikke får timen til avtalt tid er halvert
  • Vi scorer høyt på mange viktige nasjonale kvalitetsparametre og kvalitetsregistre

Resultatene er oppnådd ved økt aktivitet, endret arbeidsflyt og kvalitetssikring av både fag og ventelister. Det ligger en enorm felles innsats bak resultatene. Det krever planlegging og koordinering, og ikke minst masse dyktige fagfolk med faglig entusiasme og iver.

Faglig guts

Helsetjenesten er et komplekst system, med elementer av både struktur, prosess og kultur. Alle elementene må fungere sammen for å sikre optimal pasientbehandling. Mellom de ulike lagene av kompleksitet, finnes det i Helgelandssykehuset en utrolig høy grad av robusthet. Samtidig som våre fagfolk har jobbet for pasientene våre, har de på nytt måtte holde ut debatten om sykehusstruktur og helsetilbud. Fag og politikk blir salig sammensvøpt i samfunnsdebatten, og selv om mange av oss helgelendinger er godt herdet, tør jeg påstå at de ansatte i Helgelandssykehuset må være de aller, aller tøffeste. Tenk å videreutvikle faget sitt, jobbe innovativt og skape slike resultater, under et kontinuum av organisasjonsmessig omstilling og samfunnsdebatt. DET står det respekt av. Den faglige stoltheten og gutsen du finner hos våre folk, finner du neppe maken til noe annet sted. Jeg er ordentlig stolt av å jobbe i Helgelandssykehuset.

Kvalitet og politikk

Er vi perfekte? Nei, det er vi ikke. Det må vi heller aldri tro at vi er. Spør heller: «Hva er perfeksjon i kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid»? I en organisasjon der vi vil være best på kvalitet og pasientsikkerhet, skal vi ha system som forebygger feil, overvåker oss selv, og der vi alltid melder om feil og avvik. Vi skal lete etter forbedringspunkter, lære av uønskede hendelser, og aldri tro at vi har gjort vår siste feil. Åpenhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring er både essensielt og lovpålagt. Hvorfor er dette så viktig for befolkningen å kjenne til? Fordi kvalitet så altfor ofte blandes sammen med politikk her på Helgeland. Det er fullstendig uakseptabelt når tilsynssaker og alvorlige hendelser blir brukt i debatt om sykehusstruktur. Enhver kritikk skal rettes til ledelsen i helseforetaket, ikke de ansatte. Det er et lederansvar å legge til rette for at våre ansatte kan utføre arbeidet trygt og pasientsikkert. Vi skal stå stødig bak både pasient, pårørende og ansatte når feil skjer.

Vi helgelendinger står sterkt når vi jobber sammen mot felles mål.  

Med ønske om en god helgelandssommer, og mange sommerdager fylt med glede og god helse. Ta godt vare på hverandre, og på våre flotte fagfolk. Vi er her når du trenger oss.

 

Hege Harboe-Sjåvik
Medisinsk direktør
Helgelandssykehuset