Samskaping på Helgeland ble løftet frem på Nasjonal helsekonferanse

Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland har et godt samarbeid om desentralisert utdanning. Med seg på laget har man gode partnere i universitets- og høgskolesektoren. To av våre samhandlings- og innovasjonsprosjekter innen desentralisert utdanning ble presentert på Nasjonal helsekonferanse denne uken. Prosjektene har ekstern finansiering fra HK-direktoratet og Statsforvalteren i Nordland.

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 03.10.2022
Representanter fra prosjektet master i digitale helsetjenester
Samarbeidspartnere i prosjektet Master i digitale helsetjenester. Bjarte Reve, Rana utvikling, Silje Paulsen, Helgelandssykehuset, Hanne Falch Kristoffersen Studiesenter RKK YH, Sturla Ditlefsen og Hilde Johansson fra Helgelandssykehuset

Tilstede på Nasjonal helsekonferanse var både helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, helsedirektør Bjørn Guldvog, samt helseledere, tillitsvalgte og ansatte i helsetjenesten fra kommuner og sykehus.

Sykepleierutdanning med distriktsprofil

Fleksibel sykepleierutdanning med distriktsprofil - et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Helgeland, Helgelandssykehuset og VID vitenskapelige høgskole ble presentert. Representantene for samarbeidspartnerne fremhevet verdiene i samarbeidet, som preges av nysgjerrighet, gjensidig respekt og innovasjonskraft.

- Likeverdig samarbeid og systematisk prosjektarbeid har vært suksessfaktorer for å lykkes med utvikling og etablering av en ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland, fremhevet prosjektleder Silje Paulsen fra Helgelandssykehuset.

Digitale helsetjenester

Utvikling av digitale helsetjenester på Helgeland – innovasjon og kompetansesamarbeid mellom kommuner, Helgelandssykehuset og UiT ble også viet oppmerksomhet på konferansen. Samarbeidspartnerne i dette prosjektsamarbeidet presenterte status for utvikling innen digitale helsetjenester på Helgeland, både i kommuner og sykehus. Blant annet ble samarbeidet rundt Helserom Helgeland fremhevet, og utviklingsplaner innen digitale helsetjenester i DMS Sør-Helgeland.

Ved Helgelandssykehusets distriktsmedisinske senter (DMS) jobbes det allerede målrettet for å ta i bruk ny teknologi og utvikle digitale helsetjenester til det beste for pasientene. Målet med DMS-et på Sør-Helgeland er å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud der pasienten bor og da må man tenke nytt.

-Vi har jobbet blant annet med å ta i bruk utstyr som HoloLens 2 fra Microsoft, et brillesett som kobler virkelighet og data. Dette utvider vi nå med støtte fra Helse Nord i et innovasjonsprosjekt. Vi har prøvd ut i konsultasjon der fysioterapeut tar imot pasienten lokalt ved DMS-et. Fysioterapeuten på DMS-et og legespesialist i ortopedi som er lokalisert i Mo i Rana, kommuniserer via Teams og HoloLens, for å gjennomføre undersøkelse av pasienten. Dette gjør at pasienten slipper å reise langt for kontroll. Den kan tas lokalt på DMS-et med like god kvalitet som en tradisjonell konsultasjon, sier DMS-leder Sturla Ditlefsen.

Fra kommunene ble det poengtert at BRAVO- prosjektet for implementering av velferdsteknologi på Helgeland er en viktig grunnmur for kommunene i det videre samarbeidet om digitale helsetjenester.

Samskaping i kompetanseutvikling

Ut fra status og erfaringer i regionen identifiserte både kommuner og Helgelandssykehuset et behov for styrket kompetanse innen digitale helsetjenester. Det ble etablert et samarbeid med UiT, ved institutt for informatikk, og sammen utviklet partnerne et unikt og fleksibelt utdanningstilbud tuftet på behovene i helsetjenesten på Helgeland. Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ble lansert våren 2022 og første kull med studenter startet i august 2022 på Helgeland.

-Det er en stor anerkjennelse at den gode samhandlingen innen utdanning mellom kommunene og Helgelandssykehuset løftes frem på Nasjonal helsekonferanse. Hele helsetjenesten står sammen for å sikre at vi får rett kompetanse, og jeg ser mange muligheter for å bygge videre på disse gode samarbeidserfaringene, sier samhandlingssjef Knut Roar Johnsen i Helgelandssykehuset.