Seks av ti har et godt eller svært godt inntrykk av Helgelandssykehuset

Tusen takk til alle som svarte på Helgelandssykehusets omdømmeundersøkelse. – De fleste sier de har et generelt godt inntrykk av sykehuset, og det er vi glade for. Vi har samtidig fått klare signaler på at vi kan bli bedre. Med over 2000 svar har vi nå et godt grunnlag for videre arbeid, sier adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 30.06.2021
Sist oppdatert 31.05.2023

Vi ville vite hvordan det står til med omdømmet vårt og på hvilke måter det påvirkes. Vi spurte vi befolkningen på Helgeland – og fikk svar.

Omdømmeundersøkelse 2021 - Presentasjon.pdf

Over 10.000 helgelendinger fikk en SMS med forespørsel om å delta i undersøkelse, og over 2000 valgte å svare. Det er en veldig god svarprosent, som gir et godt statistisk grunnlag vi i Helgelandssykehuset kan ta med i videre arbeid med omdømme. Undersøkelsen ble utført av Norsk Gallup, en del av Kantar. De 10.000 som fikk muligheten til å delta er tilfeldig trukket ut av befolkningsdatabasen, og de er proporsjonalt fordelt mellom kommunene.

Generelt har Helgelandssykehuset et godt omdømme

graf
 

På spørsmålet om det generelle inntrykket av Helgelandssykehuset svarer 22 prosent at det er svært godt, og 38 prosent at det er godt. Det er til sammen 60 prosent. Deretter ser vi at 24 prosent mener det er middels bra, og deretter 8 prosent dårlig og 5 prosent svært dårlig. (4 prosent svarte vet ikke).

- Vi slår oss ikke til ro med at dette er bra, når 13 prosent mener de har et dårlig eller svært dårlig inntrykk av oss. Det er et signal vi tar med oss, sier kommunikasjonssjef Mette Horsberg.

 «Hvis du fikk en skade eller ble syk, og Helgelandssykehuset tilbyr aktuell behandling, ville du velge ditt lokalsykehus, Helgelandssykehuset, eller vurdere å velge et annet sykehus, eller søke behandling ved et annet sykehus»? 

graf
 

Her ser vi at tallene samsvarer ganske bra, da 63 prosent ville valgt sitt lokale sykehus. 20 prosent ville vurdert et annet sykehus, eller helt søkt behandling ved annet sykehus. Disse svarprosentene skiller seg i liten grad fra en liknende undersøkelse sørpå.

«Hvor får du informasjon om Helgelandssykehuset?» 

Her svarte 66 prosent at dette er via media. Deretter spurte vi hvordan informasjonen som mottas oppleves. 11 prosent mener den er ofte for positivt vinklet, mens hele 43 prosent mener den ofte er for negativt vinklet. 32 prosent mente den var balansert.

«Hvilke faktorer påvirker sykehusets omdømme» 

De fleste mener det er kvaliteten på tjenestene som i størst grad påvirker sykehusets omdømme, deretter kommer mediedekning med 46 prosent.

«Hvordan faktorer sykehusets omdømme de ansatte?» 

Når vi spør hvordan man tenker at sykehuset sitt omdømme påvirker de ansatte ser vi at nesten 50 prosent mener det må være vanskelig å være ansatt på sykehuset, eller at de ansatte fortjener bedre. 

- Heldigvis så viser interne undersøkelser at de ansatte trives på jobb. Helgelandssykehuset har gjennomgående bedre resultat på arbeidsmiljø enn resten av Helse Nord, viser resultatet fra en fersk medarbeiderundersøkelse (Forbedring 2021). Men det er ikke det samme som måles i undersøkelsen her, spørsmålet som stilles - og svaret vi får, sier oss noe om omdømmet. Det er nok riktig at de prosessene og debattene som har pågått i - og ikke minst rundt sykehuset har vært belastende for mange ansatte - men samtidig trives sykehusets ansatte på jobb. Dette er viktig å få fram for videre rekruttering, sier Horsberg.

«Håper på kvalitet, ro, samhold, fornuft, kunnskap og kløkt i Helgelandssykehuset»

Dette sitatet er fra en av de mange som valgte å skrive kommentarer i fritekst. Det var bl.a. mye rundt prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Generelt var det både ris og ros. Mange påpekte at det var positivt at vi gjorde undersøkelsen.

- Vi er imponerte over hvor mange som tok seg tid til å bruke fritekstfeltet. Vi tar alle innspill, tanker og meninger med oss videre, sier Horsberg.

Hvorfor måler vi omdømmet?

Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss. For et sykehus er det aller viktigste å gi best mulig tilbud for pasientene, men det er også viktig at dette gjenspeiles i et godt omdømme. Det har betydning for pasienten, for de ansatte, for rekruttering og for befolkningen på Helgeland. Det er en viktig del av det vi må bli gode på, hvis vi skal nå målet om å bli Norges beste lokalsykehus.