Stort utbytte av skriveseminar

- Flott at Helgelandssykehuset kan tilby slike seminarer til forskningsinteresserte ansatte, dette gav absolutt mersmak, sier forsker Jon Våbenø.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver - Nina Mørkved, psykologspesialist, senter for psykisk helse og rus
Publisert 18.09.2023
Selfie av tre

I sommer hadde tre forskere fra Helglandssykehuset skriveseminar ved Havkanten på Husvær. Seminarets hovedaktivitet var skrivearbeid relatert til pågående forskningsartikler og forskningssøknader.

Ved siden av skrivedelen, der hver enkelt jobbet individuelt, ble det også anledning til å diskutere store og små problemstillinger knyttet til jobben som forsker.

I tillegg til videreføring av et årlig skriveseminar for forskerne, tenker gruppen at en årlig samling med forskningssjefen vil nære nyttig. Her kunne man hatt fokus på formidling begge veier omkring relevante forskningstema samt presentasjon fra prosjekter, forskningsstrategier og hvordan utnytte de eksterne ressursene vi har tilgang på.

- Det er så utrolig viktig og godt at vi kan samles. Forskning i Helgelandssykehuset kan jo være litt ensomt til tider, noe som gjør at disse dagene er viktige både for forskningsproduksjon og fellesskapsfølelsen, sier en entusiastisk psykologspesialist og førsteamanuensis Nina Mørkved.

Bla. ble det diskutert å inkludere i programmet for skriveseminaret en presentasjonsrunde hvor hver deltager gir en kort status mht. hvor man er i forskningen og hva som er målet med årets skriveseminar. Samlingen bør også gi muligheter for bidrag til gjennomlesing av søknader, prosjektbeskrivelser for ekstern vurdering.

- Flott at Helgelandssykehuset kan tilby slike seminarer til forskningsinteresserte ansatte, dette gav absolutt mersmak, sier forsker Jon Våbenø. 

Alle hadde stort utbytte av oppholdet, både sosialt og faglig, og satte stor pris sårt tiltrengt skrivetid i en travel hverdag.

- Dette ble like bra som sist, gode og fokuserte jobbøkter over tre dager fungerer godt for fremdrift i skriving. Neste år må vi få med oss flere av våre forskerkollegaer, er ønsket fra spesialist i nevropsykologi og forsker Venke A Grane. ​