UTDANNING

Unik satsing på Helgeland for å styrke kompetansen i digitale helsetjenester

Helgelandssykehuset er stolt samarbeidspartner med UiT- Norges arktiske universitet og kommunene på Helgeland, om erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 20.08.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
masterutdanning.jpg

Fv. Ole Hejlesen (Professor II, UiT, Institutt for Informatikk), Hilde Johansson (Alstahaug kommune), Hanne Falch Kristoffersen (Daglig leder, RKK Ytre Helgeland), Bjarte Reve (Prosjektleder, Rana Utvikling, Rana kommune), Arne Langset, representant for de to regionrådene på Helgeland, Silje Paulsen (Rådgiver, Helgelandssykehuset HF), Gunnar Hartvigsen, professor ved institutt for informatikk ved UiT og Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF.

I går møttes noen av samarbeidspartnerne i prosjektet, Universitetet i Aalborg, Helgelandssykehuset HF, Indre Helgeland regionråd, Rana Utvikling og Alstahaug kommune, til pressemøte i forbindelse med nytt studietilbud for ansatte i helsesektoren, som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om bruk av digitale helsetjenester og e-helse. 

Unik satsing

UiT– Norges arktiske universitet har sammen med Helgelandssykehuset HF og kommunene i region Helgeland, i konkurranse med mange gode utdanningsprosjekter i en nasjonal utlysning, fått tildelt 6,3 millioner kroner fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) til prosjektet. 

- Arbeidet er nå i gang med å realisere oppstart på utdanningen høsten 2022. Dette er et masterprogram i regi av UiT som skal utvikles i tett samarbeid med helsetjenesten på Helgeland, både kommunene og helseforetaket, sier Gunnar Hartvigsen, professor ved institutt for informatikk ved UiT. 

- Dette studiet vil være unikt i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Mens initiativet til etablering av nye studietilbud ofte er faglig (fra utdanningsinstitusjon) eller politisk motivert, er dette studietilbudet et initiativ fra hele helsetjenesten i region Helgeland, hvor man over år har erfart et økende behov for å kompensere for mangel på ressurser og helsepersonell med økt bruk av digitale helsetjenester, sier han. 

Et godt bidrag

En master i digitale helsetjenester skal bidra til at helsetjenesten på Helgeland kan gripe mulighetsrommet som den digitale helserevolusjonen gir. 
Studenter kan ta enkeltemner eller ta en hel master, alt etter hvilket kompetansebehov de har i sin jobb. 

- Helgelandssykehuset må sikre at medarbeiderne får utviklet kompetanse for å kunne iverksette, videreutvikle og sikre god kvalitet i digitale helsetjenester, til det beste for pasienten. Det skal denne utdanningen bidra til, sier administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir.