INNOVASJONSPRISEN 2020

Vi gratulerer Marie Steinfjell som vinner av Helgelandssykehusets innovasjonspris 2020

For første gang deler Helgelandssykehuset ut innovasjonsprisen, som skal stimulere til utmerket innovasjon og utvikling av det gode innovasjonsmiljøet.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Fv. Forsknings- og innovasjonssjef, Herald Reiersen, innovasjonsprisvinner og sykepleier Marie Steinfjell, og medisinsk direktør

Fv. Forsknings- og innovasjonssjef, Herald Reiersen, innovasjonsprisvinner og sykepleier Marie Steinfjell, og medisinsk direktør Fred Mürer.

- På vegne av Helgelandssykehuset vil jeg gratulere Marie Steinfjell så mye med innovasjonsprisen, sier medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset, Fred Mürer. 
Prisvinneren Marie Steinfjell har utviklet et hjelpemiddel for å sette inn urinkateter på kvinner, som skal ivareta pasienter på en ny og bedre måte. Juryen har i sin begrunnelse blant annet påpekt at Steinfjell har et brennende engasjement i avdelingen og er stadig på leting etter å identifisere smarte og nyskapende muligheter. «Marie bidrar dermed til å utvikle et nyskapende miljø på sykehuset samtidig som hun betjener pasienter.»

Gir motivasjon

​Ideen dukket opp mens hun var på jobb. 
- Helsepersonell er presset på tid og ressurser, og jeg synes ikke at dagens prosedyre er enkel å gjennomføre med tanke på de ressursene vi har. Derfor begynte jeg å tenke på hvordan vi kunne gjøre det lettere for en sykepleier å kunne gjennomføre kateterisering av kvinner alene, på en steril og trygg måte, sier Steinfjell som synes prosessen har vært både utfordrende, spennende og lærerik. 

- Dette er utenfor mitt fagfelt, men jeg lærer mens jeg holder på, og jeg har heldigvis hatt flere, gode rådgivere som loser meg gjennom prosessen. Dette gjør at jeg absolutt kan anbefale andre å ta sin ide videre. Det er slik vi videreutvikler oss og faget.

Nå skal hun jobbe videre med å utvikle prototypen, og teste denne. Det skal også søkes patent på ideen. 
- Det er veldig stas å vinne innovasjonsprisen, og det gir meg mer motivasjon til å jobbe videre og utvikle ideen, sier Steinfjell.  

- En god entreprenør

- Marie har vist at det lønner seg å satse på sine egne ideer og ikke gi opp, selv om det kan være vanskelig for en ung entreprenør å finne frem i innovasjonsøkosystemet.  Marie har hatt god bruk for flere aktører, og har blant annet fått hjelp av Kunnskapsparken Helgeland og Onsagers patentbyrå. Jeg har tro på at Marie vil lykkes med å få produktet sitt lansert i markedet, sier forsknings- og innovasjonssjef, Herald Reiersen.

Reiersen understreker hvor viktig det er å satse på innovasjon i et lite Helseforetak som oss.
Mange bruker allerede den felles Induct-plattformen, for å overføre ideer fra andre helseforetak til Helgelandssykehuset. 
- Vi har flere ansatte som har tanker om nye produkter eller tjenester som kan realiseres. Det er viktig å teste ut prototyper av disse raskt, slik at man kan forkaste de dårlige planene og gå videre med de gode. Marie viser at det å bygge nettverk, lære om innovasjonsprosesser, tørre å utfordre seg selv og ta risiko er handlinger som bidrar til å bli en god entreprenør, sier han.​

Ærespris

Innovasjonsprisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av kalenderåret har utmerket seg med innovasjonsarbeid på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen består av et stipend på kr. 20.000,- og et særskilt diplom som viser de unike fjellformasjonene på Helgeland.

- Innovasjonsprisdiplomet fikk «Torghatten» som illustrasjon. Denne baserer seg på sagnet om Helgelandfjellene om Vågakallen og sønnen Hestmannen, og Sulitjelmakongen og hans åtte viltre døtre.  Torghatten kan være en illustrasjon på en naturinnovasjon som nyttiggjøres, som en del av turismen til Helgeland. Hullet i Torghatten, som ifølge sagnet er hatten til Skarsfjellgubben som ble gjennomboret av en pil fra Hestmannen, er faktisk gravd ut av havet for tusener av år siden.  
- Man kan kanskje si at Torghatten ble skapt av naturen, men tas i bruk til et nytt formål i dag, som en innovasjon. Fra mai til august 2020 besøkte nesten 76.000 personer den 35 meter høye tunellgrotta.  Det å skape verdier og høste gevinster er viktig med innovasjon, sier medisinsk direktør, Fred Mürer.

Komiteen

Utvelgelsen av vinneren av innovasjonsprisen ble gjort ut av en komite bestående av:

Medisinsk direktør Fred Mürer, som er leder av Senter for Fag, Forskning, Utdanning og Samhandling på Helgelandssykehuset, juryleder og førsteamanuensis fra NORD universitet Marianne Terese Steinmo, som har doktorgrad innen innovasjon og er senterleder for industriell forretningsutvikling (SIF), utviklingsleder Johan Moflag ved Avanti Engineering på Nesna, og Arild Kristensen som er daglig leder av helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og sitter i satsingsfeltet helse i Validé, et regionalt innovasjonsselskap i Rogaland mot innovasjon og samhandling i helse. 

Vurdering av kandidaten ble gjort ut fra statuttenes § 3 og forslagene har blitt begrunnet og dokumentert i form av kandidatens innovasjonsvirksomhet – både på sykehuset, lokalt eller nasjonalt, andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft når det gjelder innovasjon, og kandidatens betydning for å fremme og inspirere til innovasjon på Helgelandssykehuset og i lokalsamfunnet. 
​​​

Juryens begrunnelse

Steinfjell har knyttet til seg flere regionale og nasjonale partnere, hvor hun har innhentet innovasjonsmidler fra Helgelandssykehuset, Helse Nord og Innovasjon Norge.

Marie jobber godt med å utvikle ideen sin, for eksempel som deltaker i en lokal pitche konkurranse. Marie har også presentert ideen sin på intranett og i lokalpressen på Helgeland, og holder nå på med en markedsanalyse. 

Hun har et brennende engasjement i avdelingen og er stadig på leting etter å identifisere smarte og nyskapende muligheter. Marie bidrar dermed til å utvikle et nyskapende miljø på sykehuset samtidig som hun betjener pasienter. 

Å bygge kultur for kreativitet og nyskaping tar tid, det er derfor prisverdig at innovasjon kommer fra ansatte ved sykehuset som utøver praktiskarbeid. Gjennom hennes evne til å lete etter nye løsninger samtidig som hun fokuserer på pasienten og faget, er Marie med på å utvikle avdelingen.

Selv om man er ung i et typisk konservativt sykehusmiljø, viser også Marie at man kan utvikle nyttige ideer med mål om kommersialisering. Innovasjonslandskapet preges ofte av dype daler og fjell som må bestiges.

Det er viktig at nyskapere med driv får anledning til å bære innovasjonslyktene for å vise vei i landskapet - hvor Marie Steinfjell var den beste av disse lyktebærerne på Helgelandssykehuset i 2020.