Vi trenger din hjelp for å eliminere hepatitt C

Sannsynligvis finnes det rundt 150 helgelendinger med kronisk hepatitt C. Nå er det bare det siste lille løftet som skal til for å utrydde virusinfeksjonen helt på Helgeland.

Per L. Pedersen, overlege TSB HSYK og Stein Feragen, behandler TSB pol. HSYK
Publisert 06.12.2022
Sist oppdatert 14.09.2023
Dame som smiler med armene løftet

Verdens helseorganisasjon gikk i 2017 ut med at de vil eliminere hepatitt C innen 2030.

I Norge har vi satt oss mål om at ingen skal dø eller bli alvorlig syke av hepatitt C etter 2023. Antallet som blir smittet med hepatitt C bør da reduseres med 90 prosent sammenlignet med 2018-tallene.
Helsedirektoratet har henvendt seg til både helseforetakene og kommunene og bedt om en koordinert innsats for å kunne nå deres egne og WHOs mål.¨

I denne korte videoen forteller behandler Stein Feragen fra TSB pol. HSYK om hva som skal til for å stanse Hepatitt C:

 


Hepatitt C – hva, hvem og hvordan?

Hva:

Hepatitt C er en betennelse i leveren forårsaket av et virus som smitter gjennom blod, og som hos 50-80 prosent av de smittede kan få et kronisk forløp, med risiko for utvikling av leverchirrose og leverkreft. Vi håper nå å få det såkalte R-tallet så lavt at hepatitt C kan avskrives i løpet av relativt kort tid.

Hvem:

Utfra nasjonale tall er det sannsynlig at det finnes pluss/minus 150 helgelendinger med en kronisk hepatitt C.  Vi har samarbeidet med ledende fagfolk på feltet og har etablert et utrednings- og behandlingstilbud for å nå som mange som mulig. De fleste som har mottatt behandling for sine ruslidelser i HSYK de siste ti årene har blitt testet eller fått tilbud om å bli testet.

Vi står overfor noen utfordringer hvis vi skal nå målet om et HCV-fritt Helgeland innen 2023.
For det første vet vi ikke hvem som kan være smittet, men målgruppen er først og fremst de som har delt sprøyter med hepatitt C-positive, noe som gjelder 80 prosent av de smittede. De resterende 20 prosent er smittet på annen måte, men vi håper å nå også de med denne kampanjen.
For det andre er det ikke alle vi vil skal teste seg som er tilgjengelig for oss – av ulike årsaker.
Og for det tredje kan administrasjon av medisinen være utfordrende, med enkelte uten fast bolig, er i aktiv rus eller av andre grunner ikke er i stand til å følge opp dette selv.

Vi har trykket opp en plakat vi håper vil henge på alle legekontor på Helgeland. Plakaten gir informasjon om hepatitt C og oppfordrer alle i målgruppene til å la seg teste. Vi har også laget en klinisk guide for utredning og behandling av hepatitt C.

Hvordan:

Utredningen for den som testes, er begrenset til en blodprøve. Prøven sendes som tre prøveglass til analyse og ut fra denne finner man om pasienten er positiv (antistoff), hvor mye virus som er tilstede og hvilken genotype som foreligger. I tillegg tas det prøver på leverfunskjon.

Behandlingen består av en tablettkur normalt på 12 uker. Overlege ved TSB HSYK kan skrive H-resept. Den tidligere behandlingen kunne vare et helt år og ble rapportert å ha fæle bivirkninger. I tillegg krevdes det biopsi av leveren. Det var heller ikke flere enn 70 prosent som ble friske.  Dagens behandling er kortvarig og de fleste opplever få bivirkninger. Hele 95 prosent ​blir friske - og er da heller ikke lenger smittebærere. Utleveringen kan tilpasses den enkeltes behov – og kan koordineres gjennom apotekene, kommunene og/eller spesialisthelsetjenesten.  

Behandlingen er gratis og utredningen likeså. Pasientene trenger ikke oppgi noen grunn for å la seg teste.

De fleste kommuner har i dag systemer for utdeling av rent brukerutstyr. Dette er et godt utprøvd forebyggende tiltak for å hindre smitte mellom injiserende rusbrukere.

Heng gjerne opp plakaten (ligger som vedlegg lenger ned) i venterommet – og bli med på elimineringen av HCV.​


Hepatitt C - plakat.jpg

Hepatitt C flytskjema kartlegging og behandling.jpg

Hepatitt C flytskjema prosedyre prøvetaking.jpg


Kontakt oss gjerne på e-post

Kilder: Helsedirektoratet, FHI, Selihep​​