Viktig om diabetesoppfølging i Mosjøen

Camilla Hjerpås Straum, enhetsleder Medisinsk dagenhet og poliklinikker Mosjøen
Publisert 13.01.2023
Sist oppdatert 07.03.2024

Vår faste diabetessykepleier har sagt opp sin stilling og har siste arbeidsdag 18. januar. Stillingen har vært utlyst uten søkere, og er nå forlenget med frist 31. januar.

Dette gjør at vi vil ha svært begrenset kapasitet på diabetessykepleier poliklinikk, og på gr​unn av dette må vi prioritere strengt og kun ta inn de pasientene som har rettighet hos oss jamfør nasjonal prioriteringsveileder for diabetes i spesialisthelsetjenesten.

Eksempler på pasienter som vi ikke vil ta inn: 

  • Svangerskapsdiabetes uten dokumenterte tiltak fra primærhelsetjenesten
  • Diabetes type 2
  • Oppstart insulin diabetes type 2

Ved behov for opplæring angående diabetesoppfølging ta kontakt med samhandlingskoordinator Brit Ryan.

Ved behov for konkret råd ang medisinsk behandling av diabetes ta kontakt via dialogmelding/forespørsel i DIPS.