Vinneren av Innovasjonsprisen 2021-2022

- Uten sykepleiere og lokale krefter i Brønnøysund hadde vi ikke fått det til, sa prisvinneren under tildelingen.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 18.12.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Elin Rasmussen Grønvik, Morten Steen, Michael Strehle, Ivar Hanssen, Lena Nielsen, Anja Winderlich og Kristine Hellesvik.

Helgelandssykehusets innovasjonspris 2021-2022 er tildelt ortopediske leger ved Ivar Hanssen.

Gjennom bruk av blant annet Skype og Hololens har kollegene i Mo i Rana over flere år vært i fronten for å ta i bruk digitale videoløsninger og verktøy for digitale konsultasjoner. Dette arbeidet ble påbegynt allerede før digitaliseringen fikk sitt sterke inntog i samfunnet.

- Vi setter veldig stor pris på denne tildelingen. Vi er ikke ferdig med innovasjon, vi er akkurat i startfasen, sa Ivar Hanssen da han tok imot prisen på vegne av kollegiet.

- Det er en hel gjeng rundt oss, ikke bare ortopedene, som gjør at dette er mulig. Uten sykepleiere og lokale krefter i Brønnøysund hadde vi ikke fått det til. Vi har et veldig tett samarbeid med DMS-et i Brønnøysund, der målet er å behandle flest mulig lokalt, fortsatte han.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Lena Nielsen leser opp juryens begrunnelse.

Gjennom digitale konsultasjoner slipper pasienter å reise helt til Mo i Rana for en undersøkelse som i mange tilfeller tar svært kort tid å gjennomføre.

Ideen til det som nå har resultert i Helgelandssykehusets Innovasjonspris, ble opprinnelig lansert av Kristine Hellesvik som er enhetsleder for kirurgiske leger.

Deles ut annenhvert år

Dette er historiens andre utdeling av Innovasjonsprisen i Helgelandssykehuset. Den første tildelingen ble gitt Marie Steinfjell som utviklet et hjelpemiddel for å sette inn urinkateter på kvinner. Prisen deles ut annet hvert år og består av et stipend på 20.000 kroner og et diplom.

Under tildelingen som fant sted i Mo i Rana mandag denne uken, presiserte klinikksjef for Kirurgisk klinikk, Elin Rasmussen Grønvik, følgende:

Prisen skal stimulere til utmerket innovasjon samt til utvikling av gode innovasjonsmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av de to foregående årene prisen gjelder for, har utmerket seg med innovasjonsarbeid på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

En mann og en kvinne som holder et stykke papir;
Lena Nielsen deler ut diplom til Ivar Hanssen.

Juryen har bestått av:

Hege Harboe-Sjåvik, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset. Hun er utdannet lege og er spesialist innen samfunnsmedisin. Sjåvik har også vært styremedlem i Helgelandssykehuset og smittevernoverlege i helseforetaket. Hun har nylig gjennomført et internasjonalt utdanningsprogram for ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i regi av NHS Scotland (Scottish fellowship).

Marianne Terese Steinmo, juryleder, er professor i innovasjon og leder for Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord universitet. Hun jobber tett med næringsliv på Helgeland om utvikling av forskningsbasert innovasjon, som er utgangspunkt for hennes forskning innenfor innovasjonssamarbeid, bærekraft og sirkulær økonomi.

Johan Moflag er utviklingsleder fra Goodtech som arbeider med automasjon, digitalisering og maskinsyn. Han har mange patenter og oppfinnelser og er involvert i innovasjonsproblematikk.

Arild Kristensen er daglig leder av helseklynge Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og sitter i satsingsfeltet helse i Validé, et regionalt innovasjonsselskap i Rogaland mot innovasjon og samhandling i helse. Kristensen har utdanning i økonomi og bedriftsadministrasjon og har vært både leder, entreprenør og konsulent i flere IT-selskaper. Han har flere styreverv.

Begrunnelsen

Juryens begrunnelse ble lest opp av administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Lena E. Nielsen.

«To kandidater er nominert til vurdering av juryen.  Den ene kandidaten, Silje Paulsen, er rådgiver innen kompetanse og utdanning i HR-avdelingen ved Helgelandssykehuset. Den andre nominerte er ortopediske leger ved Ivar Hanssen.

Silje Paulsen er en ildsjel for å drive frem søknadsinitiativ og styrke eksterne relasjoner for nye utdanningsløp. Hun har vært viktig for å bygge opp kunnskapstilbud og har bidratt til at sykehuset og kommuner sammen med universiteter og høgskoler har fått et titalls millioner i eksterne innovasjonsmidler til Helgeland. Begge kandidatene har vært presentert i lokal presse. Ortopedene som innovatører innen prosesser for å hjelpe pasienter, mens Silje Paulsen som resultatet etter gode søknadsprosesser mot nye utdanningsforløp og bidrag fra Helgelandssykehuset for å realisere nye utdanningstilbud sammen med samarbeidspartnere. Begge har hatt betydning for å fremme og inspirere til innovasjon på Helgelandssykehuset – på ulike måter. De har formidlet til foretaket via intervjuer og nyhetssaker til lokal og nasjonal presse.

Etter en samlet vurdering av juryen ble ortopediske leger ved Ivar Hanssen vurdert som vinner av innovasjonsprisen for 2021-2022. Gjennom bruk av blant annet Skype og Hololens, har de over flere år vært i fronten for å ta i bruk digitale videoløsninger og verktøy for digitale konsultasjoner. Dette arbeidet ble påbegynt allerede før digitaliseringen har tatt sitt sterke inntog i samfunnet.

Ortopedene på Helgeland var best i landet i 2022 på digitale konsultasjoner med pasientene innen ortopedi. De har også vært med på å ta i bruk 3D-printing for å illustrere og evaluere kompliserte brudd i bein. De har derfor bidratt til at enkeltpersoner får et bedre liv og unngår unødig reisetid. Samtidig har de effektivisert driften ved Helgelandssykehuset gjennom å bruke menneskelige ressurser smart. Ortopediske leger er til inspirasjon for andre kliniske fagmiljø hvor de har skapt kultur for nyskaping og innovasjon og en «bare-gjør-det-mentalitet», både gjennom å ta i bruk nye verktøy eller å igangsette initiativ for innovasjon.

De berømmes for deres løsningsorienterte tilnærming og lave terskel for nyskaping i et klinisk fagmiljø – på tross av en hektisk hverdag og med svært lite oppstartmidler.»

 

Forskning og innovasjon

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. Forskning og innovasjon skal være en integrert og prio...
Forskning og innovasjon
Et rødt skjerf på en hvit overflate