Helgelandssykehuset hos Verdens helseorganisasjon

Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik tilbragte forrige uke på WHO sitt kontor for kvalitet og pasientsikkerhet i Hellas (WHO European Centre of Excellence for Quality in Care and Patient Safety).

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 26.04.2024
En gruppe mennesker som har en diskusjon

Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik tilbragte forrige uke på WHO sitt kontor for kvalitet og pasientsikkerhet i Hellas (WHO European Centre of Excellence for Quality in Care and Patient Safety).

Harboe-Sjåvik hadde en ukelang serie med møter og erfaringsutveksling med ansatte hos WHO, Helsedepartementets kontor for kvalitet i helsevesenet, og andre relevante aktører i det greske helsevesenet.

- Dette besøket var en del av mitt studieprogram om ledelse av kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid hos NHS i Skottland, og var avtalt med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi ble godt mottatt og hadde en utrolig interessant uke ved WHO-kontoret i Aten, sier Harboe-Sjåvik. Norge var representert med to deltakere, inkludert henne selv og helgelendingen Anders Batman Mjelle, som er barnelege og til vanlig jobber ved Stavanger universitetssykehus.

I løpet av uka hadde de møter med fagfolk på WHO-kontoret og fikk et innsyn i deres arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet på både globalt og nasjonalt nivå. De diskuterte viktige emner, som forbedring av pasientsikkerhet, psykisk helse, bærekraft, og håndtering av komplekse helsesystemer. Det var svært lærerikt å høre hvordan WHO jobber for å støtte ulike land med utvikling av helsesystemer og kvalitetsindikatorer. Harboe-Sjåvik og Mjelle delte sine erfaringer fra systematisk arbeid med smittevern, antibiotika og utarbeidelse av retningslinjer. Dette er svært aktuelle tema for de utfordringene det greske helsevesenet står overfor.

- Det er viktig å ha et globalt perspektiv på våre egne helsetjenester. Vi har et godt helsevesen i Norge, og godt utviklede kvalitetssystem. Vi har fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistens, men vi lever imidlertid ikke i et vakuum. Det som skjer i helsevesenet i resten av verden påvirker oss, vår helse og våre fremtidige behandlingsmuligheter. Det er blant annet helt avgjørende for oss at land med høy forekomst av antibiotikaresistens får på plass gode system for å bremse utviklingen, sier Harboe-Sjåvik.  I Hellas jobber de nå med innføring av et infeksjonsforebyggende program for sykehusene.

De to deltok også i en to-dagers transformativ workshop som tar sikte på å utvikle en nasjonal strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og pasientengasjement i det greske helsevesenet. Programmet støttes av EU-kommisjonen gjennom DG REFORM. Workshopen inkluderte et spesialisert panel av eksperter som utforsket resultatorienterte systemer innen helseomsorg.

Oppholdet ble avsluttet med en følelse av å ha blitt varmt mottatt og med verdifull innsikt i organiseringen av helsetjenester og håndtering av komplekse helsesystemer, med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.

Les mer her

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: WHO

Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik tilbragte forrige uke på WHO sitt kontor for kvalitet og pasientsikkerhet i Hellas
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: WHO

Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik tilbragte forrige uke på WHO sitt kontor for kvalitet og pasientsikkerhet i Hellas