Årlig melding

Helgelandssykehuset sender årlig melding til Helse Nord. Helseforetaket rapporterer om måloppnåelse og hva som har blitt gjort for å innfri kravene som ligger i oppdragsdokumentet.

Sist oppdatert 14.09.2023