Foretakstillitsvalgte

UNIO

NSF - Norsk Sykepleierforbund - ​Morten Jensen 

Norsk ergoterapeutforbund - Malin Åker

NFF - Norske Fysioterapeuters forbund - Marthe Neshagen

Forskerforbundet - Silje Thunes Sørensen

NRF- Norsk Radiografforbund - Kristin Johansen Wirum

 

LO

Fagforbundet - Henrik Levi Henriksen

FO - Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere - Siv-Anja Øyen

El & IT - Jens Petter Jensen

 

YS

Delta - Anja Sjåvik

 

SAN

DNJ - Den norske jordmorforening - Trine Solbu Helland

NITO - Norges Ingeniørorganisasjon - Ida Helene Henriksen

 

Akademikerne

DNLF – Den norske legeforening - Elisabeth Benum

NPF - Norsk Psykologforening  - Nina Mørkved

Samfunnsviterne - Marte Præsteng

 

Sist oppdatert 16.11.2023