Forløpskoordinator for kreftbehandling

Hvis du har blitt henvist til utredning i pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.

Pakkeforløp for kreft skal gi deg forutsigbarhet og trygghet ved mistanke om kreft. 


Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenheng i utredningen, sikre at du får stilt en diagnose raskt, og at eventuell behandling blir satt i gang innen anbefalte tidsfrister. I enkelte tilfeller kan det være medisinske grunner til at behandlingen settes i gang senere enn det som er anbefalt i pakkeforløpet. Ta kontakt med koordinatoren dersom det er ting du lurer på underveis i utrednings- og behandlingsforløpet

Mo i Rana tlf.  46 91 21 36
Iselin Lysfjord  

​Mosjøen tlf.  47 68 12 06
Sara Åhrén og Hilde Breivik. 

​Sandnessjøen tlf. 75 66 11 81
Silje Øvre Berntsen

 

​Barn og unge i fami​​lien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. 

Les mer om barn og unge når sykdom rammer familien

 

Pasientinformasjon om kreftp​​akkeforløpene

Du finner informasjon​ om behandling under A-Å utlistingen av behandlinger i Helgelandssykehuset

​Les mer om pakkeforløp​​Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på kreftomsorg. Målet er å bidra til rask og effektiv diagnostikk​.  


Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no

​Informasjon fra Helse​direktoratet:

Diagnoseveiledere

Pakkeforløp og pasientinformasjon

Brystkreft

Pasienter med mistanke om brystkreft skal henvises til Nordlandssykehuset Bodø. Send røntgenrekvisita til bryst-diagnostisk senter, merket "Pakkeforløp".

Colorectalcancer: Retningslinjer for kontroll av opererte pasienter
Pasienter med coloncancer kontrolleres i primærhelsetjenesten. 

Kreft- og infusjonspoliklinikker

Sist oppdatert 21.11.2023