Nøkkeltall

Befolkning på Helgeland per 31. mars 2023 (SSB.no): 77.595

Kommuner som sokner til Helgelandssykehuset: Nesna, Hemnes, Rana, Rødøy, Lurøy, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Træna, Bindal, Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Ansatte 2022: Ca. 1780 årsverk

Pasienter:

10.700 heldøgnsopphold

12.400 dagopphold

87.600 polikliniske behandlinger

40.500 psykiatri poliklinikk

Omsetning: Ca. 2,4 mrd i 2022

Sist oppdatert 30.06.2023