Bemanning og rekruttering

  • Kontinuerlig fokus på personell- og kompetanseplanlegging
  • Sikre personell med nødvendig og riktig kompetanse samt å sikre tilstrekkelig bemanning på kort og lengre sikt
  • Samhandlingsmuligheter (jobbglidning/oppgaveglidning), innen føde/dialyse, prehospital og sykepleierdrevet.
  • Tilpassing i bemanning og aktivitet - effektive arbeidsprosesser og innretting av disse
Sist oppdatert 30.04.2021