Nye Helgelandssykehuset

Dokumenter tilknyttet medvirkning i Nye Helgelandssykehuset

På denne siden samles saksunderlag, referater og annen dokumentasjon tilknyttet medvirkning i prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Medvirkningsstrukturen ble utviklet og forankret gjennom høsten 2021.

Kontaktgruppen startet sin møteserie med overordnede avklaringer i november 2021, og de ni funksjonsguppene hadde sine oppstartsmøter i uke 3 2022. Funksjonsgruppene skal gjennom 4 møteserier fram mot sommeren 2022. 

Dokumentasjon publiseres fortløpende.

Kontaktgruppen

Navn og rolle
 • George Andre Milne, gruppeleder gruppe 1
 • Camilla Straum, gruppeleder gruppe 2
 • Rose Rølvåg, gruppeleder gruppe 3
 • Barbro Kvandal, gruppeleder gruppe 4
 • Mohamed Ziedoy, gruppeleder gruppe 5
 • Maria Rausandaksel, gruppeleder gruppe 6
 • Anne Ingeborg Pedersen, gruppeleder gruppe 7
 • Odd Arve Horsdal, gruppeleder gruppe 8
 • Skule Stormdalshei, gruppeleder gruppe 9
 • Tor Magnus Molund, hovedverneombud
 • Morten Jensen, foretakstillitsvalgt
 • Marthe Neshagen, foretakstillitsvalgt
 • Anne Lise Brygfjeld, brukerutvalget
 • Ilja Nilsen, brukerutvalget
 • Jørgen Pedersen, kommuneoverlege Leirfjord
 • Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset
 • Sturla Ditelfsen, leder ved distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund

Prosjektledelse/sekretariat
 • Ole Hope, Nye Helgelandssykehuset
 • Merethe Myrvang, Nye Helgelandssykehuset
 • Bjørn Bech-Hanssen, Nye Helgelandssykehuset
 • Anette Fredriksen, Nye Helgelandssykehuset
 • Marte Præsteng, Nye Helgelandssykehuset
 • Michael Strehle, klinisk koordinator, Nye Helgelandssykehuset
 • Tanja Mari Ervik, klinisk koordinator, Nye Helgelandssykehuset​
 • Lindis Burheim, Sykehusbygg
 • Bergsvein Byrkjeland, Sykehusbygg
 • Vanja Formo, Sykehusbygg


​​Funksjonsgruppene

Gruppe 1. Akuttmottak​, opera​​sjon, intensiv, prehospital​

 • Gruppeleder: George Andre Milne 
 • Brukerrepresentant: Anne Lise Brygfjeld
 • Ann-Mari Tollefsen
 • Sindre Mellesmo
 • Unni Andersen
 • Merete Aufles
 • Mathis Ulfsønn Ludvigsen
 • Trude Paulsen
 • Sigurd Nikolaisen
 • Rakel Jæktvik
 • Michael Strehle.
Møteserie 2
Møteserie 3​

Gruppe 2. Poliklinikk somatikk (alle fag) dagbeh., KLS-fag, e-helse

 • Gruppeleder: Camilla Straum
 • Brukerrepresentant: Tove Linder Aspen
 • Martin Vatshaug
 • Andreas Kjærstad
 • Thea Kirkeby
 • Eivind Augustsen
 • Kristian Grane
 • Bodil Åsvang
 • Anna Ildgruben
 • Berit Fossland
 • Mette Vatnan. ​
Møteserie 2​
Møteserie 3​

Gruppe 3. Døgn somatikk (alle fag)

 • Gruppeleder: Rose Rølvåg
 • Brukerrepresentant: Grete Bang
 • Ein Søbstad
 • Liv Einmo
 • Torkjell Skogly
 • Espen Myrstad
 • Lisbeth Eliassen
 • Rune Haustreis
 • Anja Jensen
 • Kristina Helander
 • Berit Fossland
 • Emilie B. Forsmo. 
Møteserie 2
Møteserie 3​

Gruppe 4. Døgn PHV/TSB, polik​linikk, dag og døgn

 • Gruppeleder: Barbro Kvandal
 • Brukerrepresentant: Ilja Nilsen
 • Ole Konrad Thomassen
 • Monica Aune
 • Håvard Nilsen
 • Thor Pettersen
 • Ingunn Stenvik
 • Arnfrid Pinto
 • Janne Lynghaug
 • Ørjan Svenøy
 • Helen Johansen
 • Olav Kristiansen
 • Marita Kristiansen
 • Stein Feragen
 • Berit Fossland
Møteserie 2
Møteserie 3​

Gruppe 5. Bildediagnostikk, l​ab og blodbank

 • Gruppeleder: Mohammed Ziedoy
 • Brukerrepresentant: Kari Brekke Arnesen
 • Anna Elisabet Øyen
 • Mette Knutsen
 • Ingrid Bjørkmo
 • Andreas Moen Forsjord
 • Elisabet Sandehei
 • Susanne Thorvaldsen 
Møteserie 2
Møteserie 3​

Gruppe 6. Service​​ og logistikk

 • Gruppeleder: Maria Rausandaksel
 • Brukerrepresentant: Per Hansen
 • Knut Haugerud
 • Kristin Berntvik Mulstad
 • Berit Fossland
 • Marianne Holt
 • Karl Nagelhus
 • Arve Smedseng
 • Rigmor Wold
 • Beate Murbræch

Møteserie 1
Møteserie 2
Møteserie 3​

Gruppe 7. Undervisning, FoU,  LMS, adm. og lederstøtte 

 • Gruppeleder: Anne Ingeborg Pedersen
 • Brukerrepresentant: Hilde Vik Valrygg
 • Astri Gullesen
 • Nina Henriksen
 • Kristine Talseth
 • Willy Engås
 • Beate Aspdal
 • Rymond Karlsen
 • Sidsel Forbergskog
Møteserie 2
Møteserie 3

Gruppe 8. Eiendomsdrift - teknikk

 • Gruppeleder: Odd Arve Horsdal
 • Brukerrepresentant: Rigmor Røberg
 • Jarl Vegar Hanssen
 • Bent Ove Lukassen
 • Robert Finbak
 • Trine Nordmark
 • Børge Nordås
Møteserie 1
Møteserie 2
Møteserie 3

Gruppe 9. IKT
 • Gruppeleder: Skule Stormdalshei
 • Brukerrepresentant: Einar Moen
 • Tommy Mathisen
 • Kurt Henrik Olsen

Møteserie 1 
Møteserie 2
Møteserie 3​


Sist oppdatert 08.04.2024