Dialogkonferanse I 25. september 2018

Den første dialogkonferansen ble arrangert i Mo i Rana 25. september. Her ser du hvilke arbeidsoppgaver deltakerne fikk, og hva som var deres innspill.

​Del 1 - ansatte, tillitsvalgte, brukerrepresentanter

Innledning ved adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir og leder for den eksterne ressursgruppen, Helge Torgersen

Første del av dialogkonferansen var forbeholdt ansatte, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Store deler av programmet var satt av til gruppearbeid. I første del av gruppearbeidet skulle deltakerne sette seg inn i ulike roller som pasient/pårørende/ansatt.

Se hvilke oppgaver de fikk og hvilke svar gruppene produserte

I andre del av gruppearbeidet skulle deltakerne  liste fordeler og ulemper med de ulike lokaliseringsalternativene. Her var gruppene satt sammen av deltakere ut fra geografisk tilhørighet.

Se spørsmål og svar

Del 2 - kommunale representanter

Konferansen for de kommunale representantene fulgte samme mal som den interne dialogkonferansen.

Innledning ved adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir og leder for den eksterne ressursgruppen, Helge Torgersen

Se hva kommunene svarte da de skulle sette seg inn i rollen som pasient eller pårørende.

Se hva kommunene svarte de de skulle liste fordeler og ulemper ved de ulike lokaliseringsalternativene

Sist oppdatert 25.06.2020