Dialogmøter mellom Helgelandssykehuset og kommunene

Det første dialogmøtet ble holdt i slutten av mai 2018, det andre møtet i oktober.  Tema på dialogmøtene er framtidas sykehusstruktur og dagens samhandling mellom foretaket og kommunene.

    ​​

    ​​
    Sist oppdatert 24.09.2023