Førende dokumenter

Her finner du en oversikt over dokumenter som ligger til grunn for arbeidet med ny sykehusstruktur på Helgeland.

​Tidligfaseveilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Den beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Tidligfaseveilederen ble revidert i oktober 2017. Helgelandssykehuset følger den reviderte veilederen i sitt arbeid med ny sykehusstruktur.

Nasjonal helse- og sykehusplan fra november 2015 er sentral i arbeidet med framtidig sykehusstruktur på Helgeland. 

Utviklingsplan

Nasjonal helse- og sykehusplan

Prosjektplan for tidligfasen

Tidligfaseveileder

Sist oppdatert 18.12.2023