Forespørsel til adm. dir. fra Oslo Economics

Forespørsel:​

Dato: 24.08.2018
Kjære Hulda Gunnlaugsdottir,
 
Oslo Economics gjennomfører et utredningsoppdrag om lokalisering av et stort akuttsykehus i Helgeland på oppdrag for Alstahaug kommune. I oppdraget skal vi blant annet utrede:
• Hvilke samfunnsmessige virkninger vil oppstå dersom et stort akuttsykehus lokaliseres i Sandnessjøen?
• Hvilke samfunnsmessige virkninger vil oppstå dersom et stort akuttsykehus lokaliseres i Mo i Rana?
Med samfunnsmessige virkninger menes alle virkninger for pasienter, sykehusansatte, befolkning og næringsliv, både på kommunenivå, på Helgeland og i Norge totalt sett.
 
Vi skriver til dere fordi vi hadde satt stor pris på å høre deres innspill og ønsker gjerne å intervjue ledelsen ved Helgelandssykehuset HF om dette temaet. Kunne du tenke deg å stille opp på et intervju med oss 17. September i Mo i Rana? Vi regner med at intervjuet vil ta rundt en times tid. Det overordnede temaet for intervjuet vil være som beskrevet ovenfor, men hva vi skal snakke om vil være opp til dere. Hvis dette er av interesse, er det fint om du svarer med forslag til et tidspunkt som kan passe. 
Dersom du har noen spørsmål, er det bare å ringe eller ta kontakt på e-post.

Med vennlig hilsen/Best regards
 
Cassandra Velten
Analyst
OSLO ECONOMICS

Svar:

Hei

Takk for henvendelsen og interessen for saken.

Jeg takker nei til slikt intervju da jeg er adm. dir. for sykehuset og ansvarlig for prosessen og innhold som på går i lokalisering og struktur for Helgelandssykehuset 2025.

Vennlig hilsen
Hulda Gunnlaugsdottir


Sist oppdatert 25.06.2020