Helgelandssykehuset 2025 - Helseekspressen

​OBS! Rutetider, telefonnummer og annet knyttet til Helseekspressen, finner du her: 

Helseekspressen - informasjon til pasienter.

Helgelandssykehuset 2025

9.11.18
Spørsmål fra ressursgruppa:

Vi ønsker mer informasjon om til budet til Helseekspressen. Hvor går den? Hvor ofte? Hvem er bruker?

Svar fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset

  • Helseekspressen går fra Brønnøysund til Sandnessjøen via Drevja til Mo i Rana
  • Alle hverdager (mandag – fredag) Vi har valgt å ikke kjøre uka mellom jul og nyttår, stille uke og 4 uker på sommeren. Fellesferieperioden.
  • Brukere - i prioritert rekkefølge er:
    • Pasienter med rekvisisjon på medisinsk grunnlag om tilrettelagt transport
    • Alle pasienter fra Sør Helgeland til Mo i Rana
    • Andre pasienter kan «haike» når det er ledig plass. Dette gjør de ved å kontakte Pasientreiser seinest dagen før og får beskjed dersom det er plass. Blir det over booking er det disse pasientene som må reise med den ordinære rutebussen som går parallelt med helseekspressen mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

 

 


 

 

Sist oppdatert 14.05.2024