Høring - kriterier for lokalisering og tomt

Høringsnotat av 19.05.2016

Overordnede føringer og retningslinjer for lokalisering og tomt

Sammenstilling av høringsinnspill

Styret i Helgelandssykehuset gjorde vedtak om kriterier for valg av lokalisering og tomt i styremøte 31.08.2016. 

Styret i Helse Nord RHF behandlet samme sak 22. september 2016.

Sist oppdatert 20.12.2023