Høring på rapport fra ekstern ressursgruppe

En ekstern ressursgruppe har lagt fram sin anbefaling for struktur og lokalisering av framtidas Helgelandssykehus. Fram til 1. mars 2019 kan alle som ønsker det komme med høringsinnspill til rapporten.

Høringsinnspill sendes til:
postmottak@sykehusbygg.no

Eventuelle spørsmål om høringsdokumentene rettes til samme adresse.

Høringsfrist: 01.03.2019

Høringsbrev

Foreløpig rapport fra ekstern ressursgruppe

Evaluering av ressursgruppas arbeid. Rapport utarbeidet av COWI.

Høringssvar

Høringsrapport

 

Dialogkonferansen i Mosjøen 3. desember

Presentasjonen fra ressursgruppa (PDF)

 

Opptak fra dialogkonferansen

 
Sist oppdatert 19.12.2023