Høringssvar - planprogram

Her finner du alle høringssvar som vi har mottatt  i forbindelse med forslag til planprogram. Høringsfristen gikk ut 3. november. Svarene vil bli sammenstilt i en høringsrapport.

Sist oppdatert 02.10.2023