Innspill til samfunnsanalysen

Nordland fylkeskommune og kommunene på Helgeland ble invitert til å komme med innspill på hvilke tema en slik analyse bør inneholde, og hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som bør inngå.

Sist oppdatert 20.12.2023