Intervju med interessenter

Menon Ecionomics foretar intervjuer med en rekke interessenter i forbindelse med samfunnsanalysen - både internt i Helgelandssykehuset med eksterne parter. Vi publiserer intervjuene fortløpende.

    ​​


    Sist oppdatert 22.09.2023