Intervju med kommunene på Helgeland

I sitt arbeid med samfunnsanalysen vil Menon Economics gjennomføre intervjuer med alle kommunene på Helgeland. Invitasjon ble sendt ut 12.09.19.

​E-post sendt til alle kommuner på Helgeland:

Menon Economics har fått i oppdrag å gjennomføre en samfunnsanalyse av Helgelandssykehuset 2025. Denne analysen vil utgjøre én del av beslutningsgrunnlaget i prosessen med å velge ny sykehusstruktur på Helgeland. Formålet er å tydeliggjøre hvilke konsekvenser valg av sykehuslokalisering vil kunne få for de ulike lokalsamfunnene.

I den anledning er det viktig for Menon å samle innspill fra kommunene på Helgeland. Vi vil ta utgangspunkt i de skriftlige innspillene kommunene har kommet med i prosessen og fokusere på de problemstillingene som inngår i denne samfunnsanalysen.
 
Prosjektteamet fra Menon vil være til stede i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen 18., 19. og 20. september, for å intervjue representanter fra kommunene. Dersom din kommune ønsker å møte Menon på Helgeland en av disse dagene, ber vi om følgende:

  1. Kommunen leser den vedlagte intervjuguiden og velger ut representanter som kan svare på spørsmålene. Guiden inneholder en nærmere beskrivelse av prosjektet og en rekke spørsmål knyttet til de temaene som inngår i samfunnsanalysen
  2. Kommunen foreslår to aktuelle tidspunkt for intervju, og spesifiserer hvilken by de ønsker å møtes i. Menon planlegger å etablere to intervjuteam, slik at inntil to kommuner kan intervjues parallelt i ulike rom. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke dager vi befinner oss i de ulike byene og tidspunkter for intervjuer. Fredag 20. september vil vi avslutte intervjuprosessen klokken 15:15. Alternativet med intervjutidspunkt fra 15:30 til 17:30 er derfor kun tilgjengelig onsdag 18. og torsdag 19. september.
 
 Onsdag 18. sep.        Torsdag 19. sept.             Fredag 20. sept.
 Mo i Rana                   Mosjøen                            Sandnessjøen

08:30-10:30   
08:30-10:30   
10:45-12:45   
10:45-12:45   
 Pause
13:15-15:15   
13:15-15:15   
15:30-17:30   
15:30-17:30   
 
 
 
Dersom dere ikke har mulighet til å møte oss på noen av de foreslåtte tidspunktene, men likevel vil bidra med innspill, kan vi gjennomføre intervju over Skype eller telefon på et tidspunkt som passer for dere.
 
Vi er klar over at dette gir svært kort frist for kommunene. På grunn av den stramme tidsplanen i prosjektet, ber vi likevel om en tilbakemelding med to aktuelle tidspunkt for intervju i løpet av mandag 16. september.
 
Vi ser fram til å møte dere og høre deres meninger.
Vennlig hilsen

Maria Rød
Analytiker

Sist oppdatert 25.06.2020