Møteplan prosjektgruppa 2025

Prosjektgruppa har hyppige møter via Skype. Forberedelse og oppfølging etter medvirkningsmøter er en av hovedoppgavene.

Mandag 21. juni kl. 1230 - 1400, Skype
Prosjektstatus

Fredag 1. juli kl. 1000 - 1130, Skype
Oppfølging etter høringssak

Torsdag 11. august kl. 1200 - 1330, Skype
Oppfølging av høringssak
Forberedelse styringsgruppemøte og styremøte
Forberedelse til oppstart plansak

Mandag 5. september kl. 1200 - 1330, Skype
Oppfølging etter styremøte
Forberedelse til medvirkningsmøte

Fredag 16. september kl. 1000 - 1130, Skype
Oppfølging etter medvirkningsmøte 5.

Fredag 30. september kl. 1000 - 1130, Skype
Forberedelse til medvirkningsmøte

Fredag 21. oktober kl. 1000 - 1130, Skype
Oppfølging etter medvirkningsmøte 6.

Fredag 4. november kl. 1000 - 1130, Skype
Forberedelse til medvirkningsmøte

Fredag 18. november kl. 1000 - 1130, Skype
Oppfølging etter medvirkningsmøte 7.

Fredag 2. desember kl. 1000 - 1130, Skype
Forberedelse til medvirkningsmøte

Fredag 16. desember kl. 0900 - 1030, Skype
Oppfølging etter medvirkningsmøte 8.

Sist oppdatert 25.06.2020