Referansegruppe kommune

Gruppa består av to representanter fra hver av kommunene på Helgeland.

​Koordinator/sekretariat: Sykehusbygg/Helgelandssykehuset

Mandat

Sist oppdatert 25.06.2020