Innspill til utkast, samfunnsanalyse

Se innspillene som kom fra kommuner, fylkeskommunen og utvidet prosjektstøtte på foreløpig utkast til samfunnsanalyse.

Sist oppdatert 24.09.2023