Styresaker 2017

Kontakt postmottak hvis du ønsker tilgang til styredokumenter fra 2017

 • 83/2017: Idéfasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr. juni 2017 og forslag til revidert prosjektplan
  Vedlegg 1-7: Se styresak 83/2017
  Endelig vedtak, se presseprotokollen sak 83/2017
 • 70/2017: Helgelandssykehuset 2025 - Høringsprosess planprogram
  Vedlegg: Høringsbrev 24.05.2017
  Vedlegg: Høringsbrev 30.05.2017
  Vedlegg: Brev fra Rana kommune til Helse Nord
  Vedlegg: Brev fra Helse Nord til Rana kommune
  Vedlegg: Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idéfasen
  Vedlegg: Rapport Anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017
  Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 70/2017
 • 57/2017: Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idéfasen
  Vedlegg: Planprogram
  Vedlegg: Rapport - anbefaling av utredningsalternativer
  Vedlegg: Høringsbrev
  Vedlegg: Rapport - Utviklingsplan
  Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 57/2017
Sist oppdatert 18.12.2023