Styrets punkter

Styret i Helgelandssykehuset har bedt om en utredning av ni forhold. Utredningen inngår i det endelige beslutningsgrunnlaget om hvordan den framtidige spesialisthelsetjenesen på Helgeland skal bli.

I desember 2018 bestemte Styret i Helgelandssykehuset at de ønsket en ytterlig vurdering av ni punkter. Arbeidet med å utrede disse pågår våren og høsten 2019. 

 
Styret ønsker en utredning av:

 • Psykisk helsevern og TSB
 • Fødetilbudet
 • Konsepter for desentralisert tilbud i DMS tilpasset forholdene på Helgeland, herunder tilbud til kronikere og skrøpelige eldre
 • Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles
  rekrutteringsutfordringer
 • Helhetlig helsetilbud i helseregionen
 • Konsepter for å ivareta øy befolkningens tilgjengelighet til tjenester
 • Vurderinger rundt utvikling av prehospital medisin, herunder muligheter for å flytte
  diagnostikk ut
 • Vurderinger av teknologisk utvikling, både ift transport med fly og helikopter,
  velferdsteknologi og fjerndiagnostikk
 • Alternativskillende økonomiske forhold
 
 

Se vedtaket i protokollen fra 14.12.18, sak 100

Se også styresak 5-2019, 15-2019, 38-2019 og 59-2019 for mer informasjon om arbeidet med styrets punkter

 

Sist oppdatert 20.12.2023