Styrevedtak og styreseminar

Helgelandssykehuset streamer alle styremøtene og publiserer opptakene på nett i ettertid. Det samme gjør vi med styreseminarer som tar for seg tema knyttet til Helgelandssykehuset 2025. På denne siden finner du også alle styresaker og -vedtak som omhandler 2025-prosessen.

Opptak fra det enkelte styremøtet finner du på siden for det aktuelle arrangementet.​ Gå inn på siden for styresaker fordelt på år.

Styresaker 2019

Styresaker 2018

Styresaker 2017

Styresaker 2016

Styresaker 2015

Sist oppdatert 20.12.2023