Styringsgruppe 2025

Styringsgruppa ledes av administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

 • Hulda Gunnlaugsdottir, adm.dir. Helgelandssykehuset (leder)

 • Fred Mürer, medisinsk direktør Helgelandssykehuset

 • Bjørn Bech-Hanssen, prosjektansvarlig Helgelandssykehuset

 • Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord

 • Odd Magne Rønning, konstituert enhetsdirektør prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

 • Børge Nordås, psykiatri og rus Helgelandssykehuset

 • Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
  Vara: Per Hansen

 • Ellisiv Seines, tillitsvalgt YLF
  Vara: Daniel poppe Skipenes

 • Hanne Marthe Drevvatn, tillitsvalgt NSF
  Vara: Anne Sofie Tverbakk

 • Tor Magnus Molund, hovedverneombud
  Vara: Bente Pedersen

 • Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt

 • Bengt Ole Larsen, konsernhovedverneombud

 

Sekretariat: Prosjektleder Christian Brødreskift, Sykehusbygg

Observatør: Merethe Myrvang, Senter for kommunikasjon Helgelandssykehuset
.no

Møtereferater

Sist oppdatert 20.12.2023