Tomteutredning for hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn:

Innspillsrunde med frist 28. mai

Tomteutredningen fra Sweco er nå sendt ut på innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter. Frist for å sende innspill er 28. mai.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 11.05.2021
Sist oppdatert 08.04.2024
Diagram
Illustrasjonen viser de fem anbefalte tomtene i Sandnessjøen

​I styremøte 26. april besluttet styret i Helgelandssykehuset å sende tomteutredningen fra Sweco ut på en innspillsrunde til utvalgte interessenter. Innspillsrunden går fra 29. april til 28. mai, og kommuner og andre inviteres til å komme med innspill eller kommentarer til den faglige utredningen.

Tomteutredningen forholder seg til tidligere vedtak i Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, blant annet når det gjelder områdeavgrensning og kriterier for evaluering av tomter. Formålet med innspillsrunden er å få faglige råd og anbefalinger som vil kunne utdype eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen.  Tomteutredningen er en viktig del av grunnlaget for Helgelandssykehusets og Helse Nords beslutning om hvilke 2-3 tomtealternativer som skal tas med videre til konseptfasens steg 1 av prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Styrene skal behandle saken i slutten av juni.