Møtereferater prosjektgruppe 1

Prosjektgruppe 1 har som mandat å utforme styringsdokument for konseptfasens steg 0. Gruppa har møter våren 2020.

    ​​

    ​​

    ​​​
    Sist oppdatert 24.09.2023