Arbeidsgrupper - faglig strategisk utviklingsplan

Arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan involverer både ansatte, brukerrepresentanter og kommunene. Styret i Helgelandssykehuset skal behandle endelig plan i styremøte 21. juni.

Arbeidsgruppene skal delta i utredning og innstilling av faglig strategisk utviklingsplan.

1. Indremedisinske fag

Gruppeleder: Grete Mo
Christian Hansen
Dorota Slowinska
Elin Pettersen
Dag Ole Aanderbakk
Niels Hagh Møller
Margrethe Ervik
Margrethe Mjøen
Knut Glasø
Lena Nyland
Runa Andreassen
Anja Renate Jenssen

2. Kirurgi og ortopedi (+ anestesi og ØNH)

Gruppeleder: Nils-Petter Rundhaug
Ramona Nofal
Kristian Grane
Ronja Fredriksen
Espen Bergli
Ola Breiland
Sigurd Nikolaisen
Agnete Høgås
Kristin Åkerøy
Mathis Ludviksen
Ragnhild Andreassen
Bjørn Engel

3. Gynekologi/føde

Gruppeleder: Liv Einmo
Maiken Eliassen
Trine Rønnåbakk
Bente Hjelseth
Karen Louise Larsson
Cathtrine Remmen
Kjersti Kismul
Trine Solubu Helland


4. Klinisk service – lab./blodbank

Gruppeleder: Mohamed Ziedoy
Andreas Forsjord
Susanne Eiterjord
Elisabeth Sandhei
Hege Kristoffersen Sund
Mette Knutsen
Hege Paulsen

5. Klinisk service - røntgen

Gruppeleder: Bengt Inge Henriksen
Susanne Thorvaldsen
Klaus Becker
Ingrid Bjørkmo
Caroline Nordbakken
Magne Thomassen
Anna Elisabeth Øyen
Pawel Rajszys

6. Samhandling

Gruppeleder: Knut Roar Johnsen
Brita Røli
Erik Fagerli
Anders Jerven
Monica Kaspersen
Ørjan Svenøy
Observatør: Marit Hermstad
Einar Moen, brukerrepresentant
Kommunale representanter:
Rolv-Jørgen Bredesen, kommuneoverlege, Sømna
Ingerlise Egelund Edvardsen, helserådgiver/SLT-koordinator, Alstahaug
Julia Gruben, leder tildelingskontoret, Rana kommune
Jon-Arvid Heggen, omsorgsleder/kommunalsjef, Vefsn
Audun Dyrhaug Hov, kommuneoverlege Herøy


7. Utdanning/forskn./opplæring

Gruppeleder: Anne Ingeborg Pedersen
Hanne Hoff Hansen
Eva Bjørhusdal
Veronica Hovind
Anette Nyjordet
Silje Paulsen
Ann Karin Kjeldsand
Ingrid Jørgensen
Steffen Franco Hollup
Herald Reiersen
Malin Johansen

8. Psykisk helse og rus/TSB

Grupppeleder: Rune Holm
Camilla Jørgensen
Håvard Nilsen
Ragnhild Walla
Per Pedersen
Grete Andreassen
Heidi Slåttøy
Mette Sevaldsen
Janne Lynghaug
Hanne Skjefstad
Andreas Lund, brukerrepresentant


9. Ikke-medisinske støttefunksjoner -  administrasjon og ledelsesstøtte

Gruppeleder: Sissel Karin Andersen
Mette Horsberg
Jenny Nyberg
Kathrine Svendsen Fournaros
Fredrik Reinfjell Grønning
Silje Paulsen
Remi Nilsskog
Petter Bakke Hågensen
Malin Lynghaug Johansen


10. Ikke-medisinske støttefunksjoner - logistikk

Gruppeleder: Bjørn Bech-Hanssen
Odd-Arve Horsdal
Maria Saltirova Rausandaksel
Trond Nilsen

 

Sist oppdatert 20.09.2023