Styringsgruppe

OBS! Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er lagt på is. Informasjonen på denne siden er derfor utdatert.

Styringsgruppen oppnevnes og ledes av konst. adm. dir. Hanne Frøyshov. Styringsgruppen gir råd, beslutter og bistår administrerende direktør i innstilling og
forberedelse av saker som omhandler Nye Helgelandssykehuset. Styringsgruppen møtes en gang i måneden eller ved behov.

​Medlemmer:

 • Hanne Frøyshov (konst. adm. dir./leder)
 • Lars Alvar ​Mickelsen (seksjon for eiendom, Helse Nord RHF)
 • Ansattrepresentant Klaus Becker (overlege, Mosjøen)
 • Ansattrepresentant Ivar Hanssen (overlege, Mo i Rana)
 • Ansattrepresentant Therese Johansen Grodli (sykepleier og verneombud, Sandnessjøen)
 • Hugo Sandoval (Brukerutvalget)
 • Anne Karlsen (Økonomidir. OUS)
 • Terje Gårdsmoen (Teamleder bygg, teknikk og teknologi, Nye OUS)
 • Sara Katharina Åhren (samisk koordinator, Helgelandssykehuset)
 • Sissel Alterskjær (Konserntillitsvalgt Unio, Helse Nord)
 • Jeanette Mikalsen (Konsernhovedverneombud, Helse Nord)

Sekretariat: Prosjektdirektør Helgelandssykehuset og prosjektsjef Sykehusbygg

Møtereferater

Sist oppdatert 08.03.2024