Styresaker 2022-23

Helgelandssykehuset strømmer alle styremøtene på nett, og vi publiserer også opptak av møtene. På denne siden finner du alle styresakene fra 2020 - 2022 som omhandler Nye Helgelandssykehuset, inkludert saker behandlet i Helse Nord RHF.

​For å se sendingene fra styremøtene i Helgelandssykehuset, klikk deg inn på denne siden og velg det aktuelle styremøtet. 

 

Styresaker og styrevedtak 2021
Styresaker og styrevedtak 2020

Tidligere styresaker som omhandler prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset (tidligere Helgelandssykehuset 2025) finner du her

Sist oppdatert 08.04.2024