Profilhåndbok

Profilmanualen er en utvidet profil fra det nasjonale profilprogrammet for spesialisthelsetjenesten. Det etablerer et felles uttrykk for hele Helse Nord, med tilpassinger som ivaretar Helgelandssykehuset egen identitet.

Helgelandssykehusets logo består av navn, logosymbol samt de tre ringene som angir lokal identitet, samt sørsamisk.

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.
Scala benyttes kun logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Hovedregel for fontbruk er at skrifttypen Calibri skal benyttes, og at det er mulighet for å kombinere eller bytte den ut med Cambria. Man kan variere de to skrifttypene, eller velge å gjennomføre bruk av en av dem. Calibri egner seg godt på skjerm og i overskrifter, mens Cambria gir god lesbarhet på trykket materieale. Øyet følger bokstavenes seriffer, noe som gir god flyt i lengre tekster. Brev/brødtekst skrives i 12 pkt Cambria regular. Det legges opp til riktig fontbruk i maler som utarbeides av helseforetak. Disse skal følges. Cambria og Calibri er godt utbygget med hensyn til samiske tegn.

Hovedfarger:

Mørkeblå PMS 287

  • CMYK: C:100 M:69 Y:0 K:11 
  • RGB: R:0 G:50 B:131
  • HEX: #003283

Lyseblå PMS 284

  • CMYK: C:55 M:19 Y:0 K:0
  • RGB: R:129 G:169 B:225
  • HEX: #81A9E1

Se i profilprogram for flere farger.

Det skal ikke utvikles egne logoer for organisatoriske enheter, eller i forbindelse med prosjekter i foretaksgruppen.
Prinsippet gjelder uavhengig av størrelse og lengde på prosjektet.

Unntak:
1. Det kan, i prosjekter, etter avtale med kommunikasjonssjefen i det aktuelle foretak, utvikles symboler og designelement for å skape en intern gjenkjennelseseffekt.
2. Slike symboler og designelement skal bygge på prinsippene for design beskrevet i nasjonal og lokal profilhåndbok.
3. Symboler og designelement skal ikke under noen omstendighet erstatte HF-logoer, eller gis en visuelt mer
fremtredende rolle enn HF-logoer.

Sist oppdatert 20.12.2023