Rutiner ved ankomst til Helgelandssykehuset

​Har du fått innkalling til time/behandling?

Hvis du har samtykket til å motta SMS fra Helgelandssykehuset, vil du få påminnelse om time og kort informasjon på SMS, før du kommer. Sms-en vil inneholde avdelingsnavn.  

Hvis du er syk, ta kontakt med aktuell avdeling på telefon, eller ring legevakta ved alvorlig tilstand. Legevakta når du på telefon: 116 117
Du kan ha med ledsager, se råd under for besøkende. 

Er du besøkende/ledsager​?

Unngå å komme på besøk hvis du er syk, for eksempel med influensa eller mage/tarminfeksjon. I enkelte situasjoner kan vi gjøre unntak. Dette må avtales på forhånd.

Vi tar imot besøk kun i visittiden.

Kontakt personalet før du går inn til pasienten.

Det er egne regler for besøk hos fødeavdelinger og fødestue.​

Visit​​tid 

Mo i Rana: 14.00 - 15.00 og 18.00 - 19.00. OBS: Medisinsk sengepost Mo i Rana har egne visittider. Disse er 13.00 - 14.00 og 18.00 - 19.00.

Mosjøen og Sandnessjøen: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00 ​

Avdelinger i Helgelandssykehuset

​Spørsmål?

Har du spørsmål, ber vi om at du ringer telefonnummer som er oppgitt i innkallingsbrevet eller i SMS som du har mottatt. Du kan også ringe oss på telefon ​​ 75 66 00 00.

Velkommen til Helgelandssykehuset!

Sist oppdatert 21.03.2024