Styremedlemmer

Styremedlemmer i Helgelandssykehuset HF.

E-post til styret og styresekretariat sendes til postmottak.

Pressebilder finner du her

Vararepresentanter:

Morten Jensen

Anja Winderlich

Rune André Mathisen

Mai-Linn Ottesen

Sist oppdatert 07.05.2024