Styremøte

Styremøte den 27. mars 2019

Tid og sted

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Nordlandssykehuset G4, Bodø

Presentasjoner og opptak

Opptak fra styreseminar kan ses her Styreseminar om ''prehospitale tjenester'' Helgelandssykehuset (companycast.live)

Oppdag fra styremøtet kan ses her Styreseminar om ''prehospitale tjenester'' Helgelandssykehuset (companycast.live)


Presentasjonene som ble brukt i styreseminaret:

  1. Akuttmedisin på Helgeland. Ambulanse og nødmeldetjeneste v/Bjørn Haug, enhetsdirektør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset,
  2. Framtidens ambulansetjeneste v/Morten Dragsnes, avdelingssjef prehospitale tjenester, St. Olavs hospital
  3. Utvikling av behandling prehospitalt v/Jan Erik Nilsen, anestesilege og daglig leder NAKOS
  4. Ulik bruk av luftambulanseressurser v/Jørgen Nilsen, klinikksjef prehospitale tjenester Finnmarkssykehuset
  5. Luftambulansetjenesten på Helgeland - framtidig utvikling v/Pål Madsen, anestesilege og medisinsk rådgiver, Luftambulansetjenesten HF

Styresaker