Avbestilling av time/om du ikke møter

Ring sentralbordet på 75 66 00 00 dersom du vil avbestille eller flytte timen.

​Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din.

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller din behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det.

Om alle møter til timene sine, blir ventetiden i spesialisthelsetjenesten kortere.

På helsenorge.no finner du informasjon om egenandeler og pasientgebyr ved manglende oppmøte.Mer informasjon om dine r​ettigheter ved fristbrudd.

Sist oppdatert 14.03.2024